Dịch vụ quyết toán thuế TNCN cho người nghỉ việc/nghỉ thai sản

Rate this post

Dịch vụ quyết toán thuế TNCN cho người nghỉ việc/nghỉ thai sản. Cá nhân khi nghỉ thai sản thì có được ủy quyền cho đơn vị quyết toán không? Và khi quyết toán thuế thì Cá nhân này được tính giảm trừ cho bản thân và người phụ thuộc như thế nào. ACC Việt Nam xin chỉ dẫn Anh chị em Dịch vụ quyết toán thuế TNCN cho người nghỉ việc/nghỉ thai sản.

Dịch vụ quyết toán thuế TNCN chưa có mã số thuế 2020

Dịch vụ quyết toán thuế TNCN cho người nghỉ việc/nghỉ thai sản

Hướng dẫn Dịch vụ quyết toán thuế TNCN cho người nghỉ việc/nghỉ thai sản

Cá nhân lúc nghỉ thai sản, được hưởng phụ cấp thai sản, nhưng sở hữu thể vẫn với thu nhập trong khoảng tiền lương tiền công Vậy Cá nhân nghỉ thai sản sở hữu cần quyết toán thuế TNCN ko ?

 

Dưới đây Công ty dịch vụ kế toán Tphcm Acc Việt Nam xin được hướng dẫn bí quyết Dịch vụ quyết toán thuế TNCN cho người nghỉ việc/nghỉ thai sản như sau:

A.Giảm trừ gia đạo lúc Dịch vụ quyết toán thuế TNCN cho người nghỉ việc/nghỉ thai sản.

Dịch vụ quyết toán thuế TNCN cho người nghỉ việc/nghỉ thai sản

1 Giảm trừ bản thân

Điều 9, Khoản 1, Điểm c Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định nguyên tắc tính giảm trừ gia đạo như sau:

“c.1.3) Trường hợp trong năm tính thuế Cá nhân chưa giảm trừ cho bản thân hoặc giảm trừ cho bản thân chưa đủ 12 tháng thì được giảm trừ đủ 12 tháng khi thực hiện quyết toán thuế theo quy định.”

Điều 2, khoản 2 điểm b, mục b6 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định về những khoản trợ cấp không chịu thuế, trong đấy sở hữu quy định:

b.6) Trợ cấp khó khăn đột xuất, trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, trợ cấp 1 lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi, mức hưởng chế độ thai sản, mức hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ sau thai sản, trợ cấp do suy giảm khả năng cần lao, trợ cấp hưu trí 1 lần, tiền tuất hàng tháng, trợ cấp mất việc, trợ cấp thôi việc khiến, trợ cấp thất nghiệp và những khoản trợ cấp khác theo quy định của Bộ luật lao động và Luật Bảo hiểm thị trấn hội.

Theo quy định trên, người nghỉ thai sản khi quyết toán được giảm trừ gia đạo cho bản thân và cho người phụ thuộc theo quy định. tuy nhiên, mức hưởng chế độ thai sản, mức hưởng dưỡng sức, hồi phục sức khoẻ sau thai sản là phụ cấp được miễn thuế TNCN.

2 Giảm trừ gia đạo cho người phụ thuộc

Điểu 9, khoản một, điểm c, mục c.2 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định về giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc như sau:

“c.2) Giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc

c.2.1) Người nộp thuế được tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc ví như người nộp thuế đã đăng ký thuế và được cấp mã số thuế.

B. cá nhân nghỉ thai sản được phép giao cho công ty Dịch vụ quyết toán thuế TNCN cho người nghỉ việc/nghỉ thai sản

Điều 21, Khoản 3 Thông tư 92/2015/TT-BTC sửa đổi, bổ sung khoản hai Điều 16 Thông tư 156/2013//TT-BTC như sau:

“a.4) Uỷ quyền Dịch vụ quyết toán thuế TNCN cho người nghỉ việc/nghỉ thai sản

a.4.1) cá nhân sở hữu thu nhập trong khoảng lương thuởng, tiền công ủy quyền cho doanh nghiệp, cá nhân trả thu nhập quyết toán thuế thay trong các trường hợp sau:

– cá nhân chỉ mang thu nhập từ lương lậu, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 (ba) tháng trở lên tại một tổ chức, Cá nhân trả thu nhập và thực tại đang khiến việc tại ấy vào thời điểm uỷ quyền quyết toán, nói cả trường hợp ko làm việc đủ 12 (mười hai) tháng trong năm.”

Theo quy định trên:

Khi quyết toán thuế TNCN, Cá nhân nghỉ thai sản được phép ủy quyền cho tổ chức chi trả thu nhập quyết toán thay.

Khi giao cho quyết toán thuế TNCN, Cá nhân nghỉ thai sản phải khiến cho giấy giao cho quyết toán theo quy định.

c.2.2) lúc người nộp thuế đăng ký giảm trừ gia đạo cho người phụ thuộc sẽ được cơ quan thuế cấp mã số thuế cho người phụ thuộc và được tạm tính giảm trừ gia đạo trong năm kể từ khi đăng ký…

c.2.3) Trường hợp người nộp thuế chưa tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc trong năm tính thuế thì được tính giảm trừ cho người phụ thuộc diễn ra từ tháng nảy sinh bổn phận nuôi dưỡng lúc người nộp thuế thực hiện quyết toán thuế và với đăng ký giảm trừ gia đạo cho người phụ thuộc. Riêng đối mang người phụ thuộc khác theo chỉ dẫn tại tiết d.4, điểm d, khoản một, Điều này thời hạn đăng ký giảm trừ gia cảnh chậm nhất là ngày 31 tháng 12 của năm tính thuế, quá thời hạn nêu trên thì không được tính giảm trừ gia đạo cho năm tính thuế đấy.”

Căn cứ theo quy định trên:

Khi quyết toán thuế TNCN, cá nhân thai sản được giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc, giả dụ cá nhân thai sản đã với MST và đăng ký giảm trừ cho người phụ thuộc.

Dịch vụ quyết toán thuế TNCN cho người nghỉ việc/nghỉ thai sản

Với con mới sinh của Cá nhân thai sản được quy định như sau:

Cá nhân thai sản được giảm trừ gia đạo trước lúc tính thuế cho con mới sinh ngay từ tháng mang nghĩa vụ nuôi dưỡng ( tháng sinh con), nếu như đăng ký người phụ thuộc ngay tháng sinh con

Cá nhân thai sản ko đăng ký người phụ thuộc cho con mới sinh ngay trong khoảng tháng sinh con, nhưng đăng ký người phụ thuộc trước lúc quyết toán thuế TNCN, thì khi quyết toán thuế, được giảm trừ gia cảnh cho con mới sinh ngay từ tháng mang phận sự nuôi dưỡng ( tháng sinh con)

Cá nhân thai sản ko đăng ký người phụ thuộc cho con mới sinh trước khi quyết toán thuế TNCN của năm sinh con, thì ko được giảm trừ gia đạo cho con mới sinh vào thu nhập chịu thuế của năm sinh con

Lưu ý: Thông tư 92/2015/TT-BTC đã đổi thay dòng biểu khi quyết toán thuế TNCN. doanh nghiệp quyết toán thuế TNCN cho người lao động trong đơn vị theo mẫu 05/QTT-TNCN thay cho biểu loại quyết toán thuế 05/KK-TNCN theo Thông tư 156/2013//TT-BTC.

Thông tin liên hệ

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN ACC VIỆT NAM

Hotline : 0938 830 883 ( Mr Dụng và Cộng sự)

Email: vphcm@accvietnaminfo.vn

Website: https://congtyaccvietnam.com/https://congtyaccvietnamtphcm.blogspot.com/

Tin liên quan

Quy trình thiết kế thi công sân vườn

 

 Thiết kế sân vườn Thế giới xanh luôn thực hiện mọi công việc thiết kế và thi công sân vườn theo một quy trình chuẩn nhằm đem lại cho quý khách hàng giải pháp tối ưu nhất cho sân vườn của quý khách.

 Quy trình thiết kế và thi công sân vườn của Nhà Xinh bao gồm các bước sau:

1. Khảo sát hiện trạng thực tế, thu thập dữ liệu và lắng nghe nhu cầu của Khách hàng:

– Chụp ảnh hiện trạng khu đất và môi trường cảnh quan xung quanh khu vực cần thiết kế , để đưa ra giải pháp phù hợp cho việc thiết kế.

– Thu thập dữ liệu (file bản vẽ hiện trạng) mà Quí khách có thể cung cấp cho Kts của Sân vườn Nhà Xinh

– Đo vẽ, kiểm tra kích thước thực tế và ghi chú một số yếu tố cần quan tâm đối với người thiết kế.

– Khảo sát tính chất đất đai, địa hình, nước, nguồn điện,cây trồng, vật liệu phù hợp cho từng địa phương.

– Trao đổi với khách hàng về nhu cầu thiết kế cảnh quan cho công năng và mục đích gì?

– Đưa ra các ý kiến sơ bộ về công trình, cảnh quan.

2. Phát thảo ý đồ thiết kế:

–  Lên bản vẽ thiết kế ý tưởng sơ bộ.

– Thuyết minh ý tưởng thiết kế.

– Tóm tắt nhiệm vụ thiết kế, phân tích không gian.

–  Trình bày ý tưởng thiết kế sơ bộ và thông qua.

– Thống nhất thi công thời gian thi công.

3. Triển khai thiết kế:

–  Dựa trên sự thống nhất về ý tưởng thiết kế sơ bộ giữa Quí khách với Kts Sân vườn Nhà Xinh, chúng tôi sẽ triển khai thiết kế sân vườn, cảnh quan chi tiết theo đúng những cam kết thiết kế ban đầu.

4. Bàn giao hồ sơ thiết kế:

– Bàn giao hồ sơ thiết kế theo đúng tiến độ đã cam kết.

– Hồ sơ bao gồm:

+  Bản vẽ mặt bằng tổng thể cảnh quan sân vườn.

+  Bản vẽ phối cảnh 3D tổng thể cảnh quan và các chi tiết quan trọng (khi cần thiết).

+  Bản vẽ kỹ thuật ( Mặt cắt, mặt đứng ) các chi tiết cụ thể như cổng, tường rào, hồ cảnh, tiểu cảnh, hồ bơi, bồn cây, bồn hoa, hệ thống nước nghệ thuật, nước tưới tự động, hệ thống chiếu sáng, đường đi nội bộ, chòi nghỉ, v.v…

+  Bộ ảnh vật tư minh họa

5. Công tác giám sát thi công:

Trong quá trình thi công sân vườn, Nếu QuýKhách tự thi công, Tuỳ theo nhu cầu của Quý Khách, chúng tôi sẽ cử giám sát xuống tại hiện trường, đảm bảo thi công đúng nguyên tắc, đúng bản vẽ thiết kế và tiến độ thi công theo yêu cầu.

CÔNG TY TNHH CẢNH QUAN SÂN VƯỜN NHÀ XINH

Tư vấn - Thiết kế sân vườn -Non bộ theo phong thủy

Trụ Sở Chính: 34/26 Thành Thái, Phường 12, Quận 10, TP.Hồ Chí Minh

Chi nhánh 1: 49 Hoàng Bật Đạt, Phường 15, Quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh

Chi nhánh 2: 165 Tân Sơn, Phường 15, Quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh

Mobile: 0937.471.488

Website: https://thegioixanh.com.vn/- Email:sanvuonnhaxinh@gmail.com

2020/08/8Thể loại : Dịch vụ kế toánTab :

Bài viết liên quan

Công ty Dịch vụ Kế toán tại Quận 12

Công ty Dịch vụ Kế toán tại Quận 11

Công ty Dịch vụ Kế toán tại Quận 10

Công ty Dịch vụ Kế toán tại Quận 9

Công ty Dịch vụ Kế toán tại Quận 8

.