Đăng Ký Lập Công Ty Tư Vấn Du Học

Rate this post

Đăng Ký Lập Công Ty Tư Vấn Du Học, Hiện nay, mang thiên hướng toàn cầu hóa, nhu cầu du học của học trò, sinh viên Việt Nam ngày càng tăng, thúc đẩy việc ra đời các công ty kinh doanh lĩnh vực tư vấn du học để đáp ứng nhu cầu của phố hội. Để việc kinh doanh tiện dụng thì nhu cầu thế tất. Người buôn bán sẽ tiến hành thành lập Công ty Tư Vấn Du Học. Vậy việc đăng ký buôn bán xin giấy phép tư vấn du học cần lưu ý các vấn đề pháp lý gì?

Thủ Tục Thành Lập Công Ty Tài Chính

Đăng Ký Lập Công Ty Tư Vấn Du Học

I/Đăng Ký Lập Công Ty Tư Vấn Du Học – Dịch vụ tư vấn Pháp Lý Acc Việt Nam

Bài viết này ACC VIỆT NAM xin chia sẻ các nội dung, kiến thức căn bản để nhà kinh doanh tư vấn du học với được dòng nhìn khái quát hơn.

Vậy, để xây dựng thương hiệu doanh nghiệp tư vấn du học cần phải chuẩn bị các hồ sơ gì và thủ tục pháp lý như thế nào?

– Dựa trên cơ sở vật chất pháp lý:

Cơ sở pháp lý:

 • Luật số 03/2016/QH14 Sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về danh mục ngành nghề đầu tư kinh doanh mang điều kiện của Luật đầu tư.
 • Luật đơn vị 2014.
 • Nghị định 46/2017/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung bởi NĐ 135/2018/NĐ-CP.
 • Văn bản thống nhất Số 07/VBHN-BGDĐT năm 2018 thống nhất Nghị định Quy định về Điều kiện đầu tư và hoạt động trong ngành giáo dục.
 • Quyết định 05/2013/QĐ-TTg Quy định việc công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập.

II/Điều kiện Đăng Ký Lập Công Ty Tư Vấn Du Học (bao gồm 02 điều kiện sau)

1. Điều kiện kinh doanh dịch vụ tư vấn du học

Đội ngũ nhân viên trực tiếp tư vấn du học với trình độ đại học trở lên; sở hữu năng lực tiêu dùng chí ít 1 ngoại ngữ trong khoảng bậc 4 trở lên theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc chuyên dụng cho Việt Nam và tương đương; mang chứng chỉ bồi bổ nghiệp vụ tư vấn du học theo quy định của Bộ Giáo dục và đào tạo.

2. Điều kiện được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động nhà cung cấp tư vấn du học

 • Được xây dựng thương hiệu theo quy định pháp luật;
 • Có trụ sở, cơ sở vật chất, trang bị đáp ứng yêu cầu hoạt động cung ứng nhà cung cấp tư vấn du học;
 • Có đủ nguồn lực nguồn vốn để bảo đảm giải quyết những trường hợp rủi ro;
 • Người đứng đầu doanh nghiệp nhà sản xuất tư vấn du học và viên chức trực tiếp tư vấn du học phải với trình độ đại học trở lên, thông tỏ ít ra 1 ngoại ngữ, sở hữu chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học do Bộ Giáo dục và tập huấn cấp.

III/Quy trình Đăng Ký Lập Công Ty Tư Vấn Du Học

GIAI ĐOẠN 1: ĐĂNG KÝ CÔNG TY DỊCH VỤ TƯ VẤN DU HỌC TẠI SỞ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ

2.1 Hồ sơ, giấy tờ đăng ký có mặt trên thị trường trọng điểm tư vấn du học

 1. Đề nghị đăng ký đơn vị nhà cung cấp tư vấn du học.
 2. Giấy chứng thực cá nhân bản sao công chứng. (CMND hay căn cước công dân, hộ chiếu) của thành viên góp vốn, người đại diện pháp luật.
 3. Dự thảo điều lệ đơn vị tư vấn du học.
 4. Danh sách thành viên hoặc danh sách cổ đông nếu công ty mang từ hai thành viên trở lên.

2.2 Mã lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp nhà sản xuất tư vấn du học tham khảo:

Mã 8560 : nhà sản xuất tương trợ giáo dục (Chi tiết: tư vấn giáo dục. doanh nghiệp các chương trình thảo luận sinh viên. tư vấn du học. nhà sản xuất đưa ra quan niệm chỉ dẫn về giáo dục. nhà sản xuất Nhận định việc rà soát giáo dục. nhà cung cấp kiểm tra giáo dục).

2.3 Đăng ký pháp lý can dự tới công ty nhà cung cấp tư vấn du học

– ban bố thông báo đơn vị.

– Đăng ký con dấu và thông báo mẫu dấu.

– Đăng ký khai thuế.

2.4.Căn cứ pháp lý:

– Luật công ty 2014 số 68/2014/QH13 ban hành ngày ngày 26 tháng 11 năm 2014

– Luật số 03/2016/QH14 Sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về danh mục ngành nghề đầu cơ kinh doanh với điều kiện của Luật Đầu tư

GIAI ĐOẠN 2: ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ TƯ VẤN DU HỌC

3.1 Hoạt động của công ty buôn bán nhà cung cấp tư vấn du học bao gồm

 1. Giới thiệu, trả lời thông báo về chính sách giáo dục của các quốc gia và vùng bờ cõi. tư vấn chọn lọc trường học, khóa học, ngành và trình độ phù hợp mang khả năng và nguyện vọng của người học;
 2. Tổ chức quảng bá, hội nghị, hội thảo, hội chợ, triển lãm về du học theo quy định của pháp luật. công ty chiêu sinh, tuyển sinh du học;
 3. Tổ chức bổ dưỡng kỹ năng cấp thiết cho công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập;
 4. Tổ chức đưa công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập, đưa cho mẹ hoặc người giám hộ thăm quan nơi tập huấn ở nước ngoài theo quy định của pháp luật;
 5. Các hoạt động khác can dự tới buôn bán nhà sản xuất tư vấn du học.

3.2 Điều kiện cấp giấy chứng thực đăng ký hoạt động nhà cung cấp tư vấn du học

Theo Quy định tại Quyết định số 05/2013/QĐ-TTg, dịch vụ tư vấn du học là hoạt động:
 • Giới thiệu, tư vấn thông tin về trường học, khóa học tại nước ngoài;
 •  
 • Tổ chức quảng bá, hội nghị, hội thảo về du học nước ngoài;
 •  
 • Tổ chức tuyển sinh du học;
 •  
 • Tổ chức bồi bổ tri thức ngoại ngữ, văn hóa và kỹ năng cấp thiết khác cho người Việt Nam mang nhu cầu đi học ở nước ngoài;
 •  
 • Tổ chức đưa người ra nước ngoài học tập, đưa phụ huynh hoặc người giám hộ tham quan nơi tập huấn ở nước ngoài trước khi quyết định đi du học;
 •  
 • Tổ chức đưa người học tới cơ sở vật chất giáo dục nước ngoài;
 •  
 • Theo dõi và tương trợ lưu học trò chỉ cần khoảng học tập tại nước ngoài và các hoạt động khác sở hữu can hệ.
Theo quy định tại Nghị đinh 46/2017/NĐ-CP, các đơn vị được phép kinh doanh nhà sản xuất tư vấn du học bao gồm :
 • Doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam;
 • Các doanh nghiệp sự nghiệp có chức năng buôn bán nhà cung cấp tư vấn du học;
 • Tổ chức giáo dục nước ngoài hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.

Theo quy định tại Nghị định 135/2018/NĐ-CP, đơn vị cần đáp ứng điều kiện về việc với hội sở, cơ sở vật chất và trang đồ vật chuyên dụng cho hoạt động kinh doanh nhà sản xuất tư vấn du học; đội ngũ nhân viên tư vấn du học, cụ thể: hàng ngũ nhân viên trực tiếp tư vấn du học có trình độ đại học trở lên; sở hữu năng lực tiêu dùng ít nhất một ngoại ngữ từ bậc 4 trở lên theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc phục vụ Việt Nam và tương đương; sở hữu chứng chỉ tẩm bổ nghiệp vụ tư vấn du học theo quy định của Bộ Giáo dục và đào tạo.

3.3 Thời kì xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký buôn bán nhà cung cấp tư vấn du học

Trong thời hạn 15 ngày khiến việc, diễn ra từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp thức, giả dụ chưa đáp ứng các điều kiện theo quy định thì thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp dịch vụ tư vấn du học và nêu rõ lý do

3.4 Hồ sơ, giấy tờ xin cấp giấy chứng thực đăng ký hoạt động dịch vụ tư vấn du học

1. Đơn buộc phải cấp giấy chứng thực đăng ký kinh doanh nhà sản xuất tư vấn du học với những nội dung:

 • Mục tiêu, nội dung hoạt động; khả năng khai thác và phát triển nhà cung cấp du học ở nước ngoài;
 • Kế hoạch và những biện pháp công ty thực hiện;
 • Phương án khắc phục lúc gặp trắc trở rủi ro đối mang người được tư vấn du học;

2. Bản sao có chứng nhận giấy chứng nhận đăng ký đơn vị, quyết định xây dựng thương hiệu hoặc giấy chứng thực đăng ký đầu tư;

3. Danh sách nhóm nhân viên trực tiếp tư vấn du học bao gồm những thông báo. (Họ và tên, ngày tháng năm sinh, nam nữ, trình độ chuyên môn, trình độ ngoại ngữ, vị trí công việc sẽ đảm nhiệm tại đơn vị nhà sản xuất tư vấn du học);

4. Bản sao mang chứng nhận văn bằng rẻ nghiệp đại học, chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ bổ dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học.

3.5 Nơi tiếp thu hồ sơ xin cấp Giấy chứng thực đăng ký kinh doanh nhà cung cấp tư vấn du học

Bộ phận đàm phán một cửa, Sở Giáo dục và tập huấn cấp tỉnh/thành phường trực thuộc trung ương nơi kinh doanh nhà cung cấp tư vấn du học

3.6 Thẩm quyền cấp Giấy chứng thực đăng ký buôn bán nhà sản xuất tư vấn du học

Giám đốc Sở giáo dục và tập huấn cấp Tỉnh/thành xã trực thuộc trung ương cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học

3.7 Thứ tự xin giấy chứng nhận buôn bán dịch vụ tư vấn du học

 1. Doanh nghiệp buôn bán nhà cung cấp tư vấn du học gửi trực tiếp. Hoặc qua bưu điện 01 bộ Hồ sơ, giấy tờ quy định đến Sở Giáo dục và tập huấn nơi buôn bán dịch vụ tư vấn du học.
 2. Kể trong khoảng ngày nhận đủ thủ tục hợp lệ. Giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo thẩm định hồ sơ, thẩm tra tính chuẩn xác của tài liệu trong hồ sơ. Và cấp giấy chứng thực đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học.
 3. Nếu chưa đáp ứng những điều kiện theo quy định thì thông báo bằng văn bản cho tổ chức nhà sản xuất tư vấn du học và nêu rõ lý do.

Thông tin liên hệ

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN ACC VIỆT NAM

270-272 P.102 Lầu 1 Tòa Nhà NK, Phường 13, Quận Tân Bình, Hồ CHí Minh City

Hotline : 0938830883 ( Mr Dũng )

Email: vphcm@accvietnaminfo.vn

Tumblr: https://accvietnam.tumblr.com/

Xem thêm

Quy trình thiết kế thi công sân vườn

 

 Thiết kế sân vườn Thế giới xanh luôn thực hiện mọi công việc thiết kế và thi công sân vườn theo một quy trình chuẩn nhằm đem lại cho quý khách hàng giải pháp tối ưu nhất cho sân vườn của quý khách.

 Quy trình thiết kế và thi công sân vườn của Nhà Xinh bao gồm các bước sau:

1. Khảo sát hiện trạng thực tế, thu thập dữ liệu và lắng nghe nhu cầu của Khách hàng:

– Chụp ảnh hiện trạng khu đất và môi trường cảnh quan xung quanh khu vực cần thiết kế , để đưa ra giải pháp phù hợp cho việc thiết kế.

– Thu thập dữ liệu (file bản vẽ hiện trạng) mà Quí khách có thể cung cấp cho Kts của Sân vườn Nhà Xinh

– Đo vẽ, kiểm tra kích thước thực tế và ghi chú một số yếu tố cần quan tâm đối với người thiết kế.

– Khảo sát tính chất đất đai, địa hình, nước, nguồn điện,cây trồng, vật liệu phù hợp cho từng địa phương.

– Trao đổi với khách hàng về nhu cầu thiết kế cảnh quan cho công năng và mục đích gì?

– Đưa ra các ý kiến sơ bộ về công trình, cảnh quan.

2. Phát thảo ý đồ thiết kế:

–  Lên bản vẽ thiết kế ý tưởng sơ bộ.

– Thuyết minh ý tưởng thiết kế.

– Tóm tắt nhiệm vụ thiết kế, phân tích không gian.

–  Trình bày ý tưởng thiết kế sơ bộ và thông qua.

– Thống nhất thi công thời gian thi công.

3. Triển khai thiết kế:

–  Dựa trên sự thống nhất về ý tưởng thiết kế sơ bộ giữa Quí khách với Kts Sân vườn Nhà Xinh, chúng tôi sẽ triển khai thiết kế sân vườn, cảnh quan chi tiết theo đúng những cam kết thiết kế ban đầu.

4. Bàn giao hồ sơ thiết kế:

– Bàn giao hồ sơ thiết kế theo đúng tiến độ đã cam kết.

– Hồ sơ bao gồm:

+  Bản vẽ mặt bằng tổng thể cảnh quan sân vườn.

+  Bản vẽ phối cảnh 3D tổng thể cảnh quan và các chi tiết quan trọng (khi cần thiết).

+  Bản vẽ kỹ thuật ( Mặt cắt, mặt đứng ) các chi tiết cụ thể như cổng, tường rào, hồ cảnh, tiểu cảnh, hồ bơi, bồn cây, bồn hoa, hệ thống nước nghệ thuật, nước tưới tự động, hệ thống chiếu sáng, đường đi nội bộ, chòi nghỉ, v.v…

+  Bộ ảnh vật tư minh họa

5. Công tác giám sát thi công:

Trong quá trình thi công sân vườn, Nếu QuýKhách tự thi công, Tuỳ theo nhu cầu của Quý Khách, chúng tôi sẽ cử giám sát xuống tại hiện trường, đảm bảo thi công đúng nguyên tắc, đúng bản vẽ thiết kế và tiến độ thi công theo yêu cầu.

CÔNG TY TNHH CẢNH QUAN SÂN VƯỜN NHÀ XINH

Tư vấn - Thiết kế sân vườn -Non bộ theo phong thủy

Trụ Sở Chính: 34/26 Thành Thái, Phường 12, Quận 10, TP.Hồ Chí Minh

Chi nhánh 1: 49 Hoàng Bật Đạt, Phường 15, Quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh

Chi nhánh 2: 165 Tân Sơn, Phường 15, Quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh

Mobile: 0937.471.488

Website: https://thegioixanh.com.vn/- Email:sanvuonnhaxinh@gmail.com

2020/08/8Thể loại : Thành lậpTab :

Bài viết liên quan

Dịch vụ thành lập công ty trọn gói tại Quận 4 năm 2021

Dịch vụ thành lập công ty trọn gói tại Quận 3

Dịch vụ thành lập doanh nghiệp trọn gói tại quận 2

Dịch vụ thành lập công ty trọn gói tại Quận 1

Thành lập công ty TNHH 100 vốn nước ngoài

.