Bài viết

Top 10 công ty bốc xếp

Top 10 công ty bốc xếp. – Quý khách sẽ kiểm tra số lượng và chất lượng hàng hóa trước khi di chuyển. Tiến hành công việc bốc xếp hàng hóa – Chúng...

Đọc tiếp

2019/12/20Thể loại : Lao động - Bốc xếpTab :

.