Sphinx and GreenWorld signed a cooperation strategy  NamViet and GreenWorld signed a cooperation strategy  Green World involved in setting up urban An Xuyen - Can Tho  Construction urban landscape of Gas- Electric -Protein Cà Mau  PVC-CM and GreenWorld signed a cooperation
   
PRODUCTS
SERVICES
INVESTMENT
NEWS
PVC-CM and GreenWorld signed a cooperation
Construction urban landscape of Gas- Electric -Protein Cà Mau
Green World involved in setting up urban An Xuyen - Can Tho
NamViet and GreenWorld signed a cooperation strategy
News-Events        
 Sphinx and GreenWorld signed a cooperation strategy
 NamViet and GreenWorld signed a cooperation strategy
 Green World involved in setting up urban An Xuyen - Can Tho
 Construction urban landscape of Gas- Electric -Protein Cà Mau
 PVC-CM and GreenWorld signed a cooperation
Partners 


   
Home >> News
  Sphinx and GreenWorld signed a cooperation strategy

Chi Tiết
       Sphinx là công ty quảng bá và phát triển hình ảnh thương hiệu của GreenWorld trong thời gian tới.
 
Read more..     
  NamViet and GreenWorld signed a cooperation strategy

Chi Tiết
       

NamViet là công ty có uy tín trong lĩnh vực thuốc bảo vệ thực vật và vệ sinh môi trường.GreenWorld sẽ thay mặt NamViet triển khai các dự án liên quan.

 
Read more..     
  Green World involved in setting up urban An Xuyen - Can Tho

Chi Tiết
       

 
Read more..     
  Construction urban landscape of Gas- Electric -Protein Cà Mau

Chi Tiết
       

Khu công nghiệp khí - điện - đạm Cà Mau, được xây dựng trên diện tích 1.208 ha thuộc xã Khánh An, huyện U Minh, cách trung tâm tỉnh Cà Mau 11 km, vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch. Các công trình được phê duyệt gồm tổ hợp khí - điện - đạm và khu đô thị mới Khánh An (dự kiến có 10.000 dân) cùng các công trình phụ trợ.

 
Read more..     
  PVC-CM and GreenWorld signed a cooperation

Chi Tiết
       

 
Read more..     
  Other News
   Green World involved in setting up urban An Xuyen - Can Tho 26/6/2009
   NamViet and GreenWorld signed a cooperation strategy 26/6/2009
   Sphinx and GreenWorld signed a cooperation strategy 26/6/2009
Page ( 1 ) [ 1 ]

 


      GreenWorld Construction Joint Stock Company

      Office Center:
      47/5 Quoc Huong Street, Thao Dien Ward, District 2, HCM City
      Tel: +84 8 62960538 - Fax: +84 8 62960858
      Email: info@thegioixanh.com.vn 

      Copyright © 2008 GreenWorld. Designed by Sphinx BCD >> www.sphinx.vn