Sphinx and GreenWorld signed a cooperation strategy  NamViet and GreenWorld signed a cooperation strategy  Green World involved in setting up urban An Xuyen - Can Tho  Construction urban landscape of Gas- Electric -Protein Cà Mau  PVC-CM and GreenWorld signed a cooperation
   
PRODUCTS
SERVICES
INVESTMENT
NEWS
PVC-CM and GreenWorld signed a cooperation
Construction urban landscape of Gas- Electric -Protein Cà Mau
Green World involved in setting up urban An Xuyen - Can Tho
NamViet and GreenWorld signed a cooperation strategy
News-Events        
 Sphinx and GreenWorld signed a cooperation strategy
 NamViet and GreenWorld signed a cooperation strategy
 Green World involved in setting up urban An Xuyen - Can Tho
 Construction urban landscape of Gas- Electric -Protein Cà Mau
 PVC-CM and GreenWorld signed a cooperation
Partners 


   
Home >> Organizational Strucure
  Office
Chi Tiết

GREEN WORLD Group - Hệ thống Thế Giới Xanh có một hệ thống công ty được tổ chức đa lớp, có phạm vi không chỉ trong nước (Hệ thống xuyên quốc gia) mà có một hệ thống đơn vị hợp tác với quy mô quốc tế(Hệ thống liên quốc gia).
               

 
Read more..     
  Joint-venture
Chi Tiết

GREEN WORLD Group - Hệ thống Thế Giới Xanh không chỉ tự hào với hệ thống công ty thành viên mà còn rất vững vàng với hệ thống các đơn vị liên doanh trong nước, với nhiều nghành nghề đa dạng- hỗ trợ cho việc xây dựng và phát triển cảnh quan như: thiết kế cảnh quan - sân vườn, hệ thống tưới tự động, hệ thống ánh sáng, sản phẩm rau an toàn, hoa cây cảnh…

 
Read more..     
  Organization chart
Chi Tiết

Green World - Thế Giới Xanh có một hệ thống tổ chức đa dạng gồm các công ty thành viên, liên doanh với các tổ chức, tập đoàn, công ty,... phạm vi trong và ngoài nước.

 
Read more..     
Page ( 1 ) [ 1 ]

 


      GreenWorld Construction Joint Stock Company

      Office Center:
      47/5 Quoc Huong Street, Thao Dien Ward, District 2, HCM City
      Tel: +84 8 62960538 - Fax: +84 8 62960858
      Email: info@thegioixanh.com.vn 

      Copyright © 2008 GreenWorld. Designed by Sphinx BCD >> www.sphinx.vn